GESKIEDENIS VAN GK ROOIHUISKRAAL

‘n Bietjie meer as 35 jaar gelede ontwikkel twee splinternuwe woongebiede, Rooihuiskraal en The Reeds, op die suid-westelike grens van die reeds bestaande Verwoerdburg. Die jong Doppers skakel geografies by die Gereformeerde Kerk Wierdapark in. Sommer gou is daar heelwat nuwe jong lidmate uit hierdie woongebiede en die moederskamer is Sondae stampvol.  ‘n Samehorigheid ontwikkel gou en ‘n droom van ‘n eie gemeente ontstaan.

Hierdie saak kom op die tafel en lei in 1982 tot die beroeping van ‘n tweede predikant vir die Gereformeerde Kerk Wierdapark. Op 18 April 1986 word Ds. Willem Kotze en Agatha met hartlikheid ontvang en op 20 April 1986 word hy as mede leraar bevestig met die opdrag om ‘n deel van die gemeente tot afstigting te lei.

Ds. Willem en die vertrekkende kerkraad ontvag eervolle ontslag uit hul ampte in Wierdapark op 6 Maart 1988. Op 13 Maart 1988 kom ons vir die eerste keer byeen as die Gereformeerde Kerk Rooihuiskraal in die skoolsaal van  Hoërskool Eldoraigne met 330 Belydende en 180 Dooplidmate.

Deurentyd is daar gedroom oor eendag as ons ons eie kerkgebou het…….

In 1989 word ‘n stuk plaasgrond gelyk aan 20 erwe bekom maar die gemeente kan nie bekostig om ‘n kerk te bou nie. In 2001 word hierdie grond in 2 dele verdeel en die een helfte word hersoneer tot woongebied.  Daar word troshuise op dié gedeelte gebou en die bou van ‘n kerkgebou  kom al meer binne ons bereik.

Op 20 Oktober 2001 kom die gemeente bymekaar op die oop stuk grond langs die spruit en die eerste sooi word gespit. Na intense gebede en baie maande se toegewyde beplanning en harde werk begin die bouspanne met die bou van ons eie kerkgebou.

Op 30 November 2003 vergader die Gereformeerde Kerk Rooihuiskraal vir die eerste keer in hul nuwe kerkgebou.

Die amptelike inwyding volg op 1 Februarie 2004.

Die hoeksteen word onthul deur oom Gideon  en tannie Bettie Smidt en verwoord ons boodskap: “Skep moed, sê die Here.  Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die Almagtige.” Haggai 2:4

 Die amptelike ingebruikneming van die  kerkgebou te Petrelweg 44 Rooihuiskraal vind plaas op  1 Februarie 2004.